top of page

עבודות שלי

"שבת על הסט"

תרגיל שנה ב', עלילתי, לימודי קולנוע

שירה אלמנה מזה כמה שנים מתכוננת לשבת, בנה יוסי שאינו דתי מבקש להגיע לשבת עם חברתו בארוחת הבוקר בלבד, לשירה זה נוגע במקום כואב וזה פותח פצע לשניהם, שושי הבימאית מתערבת באופן לא צפוי. 

מגילת אסתר

סיפור מגילת אסתר לילדים ו..מבוגרים, אני עצמי שומעת את זה כל שנה, נאמן למקורות, תיאטרלי והומוריסטי.

"אור ראשון"

תרגיל שנה א', זו הייתה הזדמנות עבורי להגיד לה' תודה על ניסו איתנו 14 שנה קודם לכן. נר ראשון של חנוכה, אנחנו ישנים ארנבת שמסתובבת בבית מפילה (כנראה) אהיל על כרית וגורמת לתחילתה של שריפה בחדר ילדיי, הארנבת מגיעה לחדרי ומעירה אותי ואני נגשת לראות מה שלומם, באורח פלא אנחנו ניצלים, תודה לה'.

בסרט אני משחקת את עצמי ונכדיי מצד בעלי משחקים את ילדיי.

"יפים בחוף"

תרגיל קצר, בצום יז' בתמוז אני מתעקשת לצאת ולעשות את התרגיל משכתי את בעלי ובנו לשגעון שלי, יצא לא רע, בואו נשמור על נקיון החופים. הם עבורנו.

סרט בר מצווה "שורשים" - נעם בר אילן

bottom of page